سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل پورسعیدی – استادیارگروه مکانیک، دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، کارشناس شرکت ت
علیرضا رضوی – کارشناس شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران.
علی احمدی – کارشناس شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران.

چکیده:

هدف از این تحقیق تخمین عمر باقیمانده یک روتور توربین گازی از جنس فولاد کم آلیاژی ۱% Cr-Mo-Vمی باشد. بدین منظور از آزمایشات غیر مخربی همچون بررسیهای متالوگرافی به روش رپلیکا، جریان گردابی (E.C.T)، ذرات مغناطیسی (M.P.T)، آلتراسونیک و سختی سنجی در محلهای از قبل تعیین شده استفاده شد. آزمایش های مزبور بر مبنای آگاهی از رخداد احتمالی تغییرات ریز ساختاری در طول مدت زمان سرویس دهی روتور مزبور استوار شده است. یافته های آزمایشگاهی حاکی از زوال تدریجی ریز ساختار فولاد روتور بود. بدین ترتیب که در بررسیهای نمونه های رپلیکا به کمک میکروسکوپ نوری، حضور آخالها همراه با ترکهایی به طول ۰/۱ میلی متر ، جدایش مرزدانه ای و توزیع تجمعی کاربیدها در مرزدانه ها بوضوح مشخص شد. نتایج آزمایش U.T
بیانگر حضور ترکهایی با عمق ۰/۳ تا ۰/۶ میلی متر در سطوح داخلی محلهای جوشکاری شده و نتایج آزمایش E.C.T بیانگر حضور ترکهایی با عمق ۰/۳ میلی متر در محل استقرار ریشه پره ها در دیسک می باشد. با توجه به یافته های آزمایشگاهی و محاسبات مکانیک شکست میزان عمر باقیمانده مجاز روتور با بررسی مجدد با رعایت موارد محافظه کارانه ۵۰۰۰۰ ساعت تخمین زده شد.