سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهره فاطمی – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
رامین بزرگمهری – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
محمد هاشمی – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
محمد ماسوری – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

اکثر واکنشهای تصفیه و پالایش نفت از جمله گوگودزدایی، رفرمینگ، هیدروکراکینگ و … بر روی ماتالیستهای دو عاملی انجام می شوند و معمولاً دارای معادلات سینتیکی غیر خطی و پیچیده ای هستند. به منظور تعیین مدل و پارامترهای بهینه این نوع معادلات معموالً الگوریتم مارکوات مورد استفاده قرار می گیرد که بعضا در دام مینیمم نسبی گرفتار می شود و نسبت به حدس های اولیه حساس است. بنابراین در این تحقیق سعی شده که از الگوریتم تصادفی ژنتیک در مقایسه با الگوریتم مارکوارت استفاده شود و به عنوان مثالی مدلهای سیتنیک پیچیده از واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیون (DBT ) که اطلاعات آزمایشی آن در مرجع [۱] موجود است استفاده شود. در مقاله حاضر از میان مدلهای دقیق سینیتیکی متداول که معمولا از نوع لانگمیر-هینشلوود می باشند، شش معادله برای واکنش هیدروژنولیز و چهار معادله برای واکنش هیدروژناسیون DBT انتخاب و با روش ژنتیک تحلیل شده است و با توجه به اطلاعات آزمایشی مدل های مناسب با دقت بیشتر تعیین شده است. همچنین در الگوریتم بکار رفته اثر کسر جهش (PIN) بر روی عملکرد بهینه الگوریتم در شرایط دورگه شدن (Pc) کامل بررسی شد و در نهایت ملاحظه شد که در اکثر موارد با کسر دورگه شدن ۱۰۰% و جهش ۵% نتایج سریعتر همگرا می شود.