سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، خمینی شهر
محمدرضا آصف – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در این تحقیق با پردازش داده های ماهواره ای ETM و نقشه های زمین شناسی در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ و۱:۲۵۰۰۰۰ حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر مربع از نواحی شمالی استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت . برای انجام این کار، در ابتدا کلیه لایه های اطلاعاتی آلتراسیون شامل آلتراسیون آرژیلیکی و اکسیدهای آهن، ساختارهای خطی و حلقوی و لیتولوژیهای کنترل کننده کانی سازی فلزی ( طلا، نقره و فلزات پایه ) معرفی شد . بعد از معرفی هشت لایه اطلاعاتی کنترل کننده کانی سازی بصورت هشت نقشه یک کلاسه و چند کلاسه، به هر کلاس اطلاعاتی، با توجه به اهمیت آن وزنی بین ۱ تا ۹ تخصیص داده شد . سپس با استفاده از مدل تلفیقی منطق فازی در محیطGIS یازده نقطه امید بخش برای پی جوئی صحرائی پیشنهاد شد . درادامه این مطالعه پی جوئی صحرائی درمنطقه شمال شهر تاکستان منجر به کشف اندیس طلای اپی ترمال کواتز آلونیت ( سولفیداسیون بالا ) تاکستان شد . در این تحقیق همچنین مشخص شد اگرچه استان قزوین از نظر تقسیم بندی زمین شناسی عمدتا در سلسله جبال البرز قرار گرفته است، ولی بخشهای شمال غربی آن ( منطقه طارم ) تفاوتهای بارزی با زمین شناسی منطقه البرز دارد .