مقاله کاربردهاي سه گانه عقل در نظر غزالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جاويدان خرد از صفحه ۶۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: کاربردهاي سه گانه عقل در نظر غزالي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غزالي
مقاله عقل
مقاله نفس انساني
مقاله مرتبه استدلالي
مقاله مرتبه انساني معرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسينا زهرا (سينا)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناسازگاري سخنان غزالي درباره موضوعات گوناگون از جمله در باب تعريف عقل و شان و کارآيي آن در رساندن انسان به معرفت، کار پژوهش در آثار او را دشوار مي سازد.
او گاهي عقل را تنها به حيث استدلالي اش محدود مي کند و گاه آن را به عرصه ايمان وارد مي کند. گاه اعتمادش به عقل بسيار ضعيف يا محدود مي شود و گاه گويي در همه عرصه ها بدان حضوري قابل توجه مي بخشد.
تلاش براي يافتن نگاهي که غزالي بدين منبع معرفت دارد و سر و سامان دادن بدان در کار پژوهش نظام مند در آثار او، تاثيري جدي دارد. به نظر مي رسد که مي توان استفاده غزالي را از “عقل” در سه حيث کلي اشاره به نفس انساني، مرتبه استدلالي نفس، و کلِ مرتبه انساني در معرفت مورد توجه قرار داد. جستجوي اين سه حيث کلي در آثار غزالي و کمک به روشن ساختن راي او در اين باب، کاري است که در اين گفتار بدان پرداخته مي شود.