سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته طالش انساندوست – کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

چکیده:

تقسیمات استان گیلان ازسال ۱۳۸۲-۱۳۴۵ شامل شهرستان، بخش، دهستان، شهر به تفکیک سالها، محلات، آبادیها و تغییرات آبادیها به تفکیک شهرستانهای استان گیلان و مصوبات تقسیمات کشوری از سال ۱۳۸۲-۱۳۵۵ می باشد. تعداد خانوارهاو جمعیت هر آبادی از سال ۱۳۷۵-۱۳۵۵ براساس تقسیمات تا پایان سال ۱۳۸۲ قابل جستجو است اگر آبادی، نام یا نامهای دیگر دارد، دارای محله یا محلات است، موقعیت جغرافیایی آنها در دو سیستم مختصات جغرافیایی و UTM تعداد شاغلان و بیکاران آبادی در سال ۱۳۷۵ ارائه می شود. همچنین در ستون توضیحات موارد تکمیلی آورده شده است جستجو با نام آبادی یا قسمتی از ابتدای نام آبادی و یا نام دیگر آبادی، کد آبادی و یا نام محله آبادی امکان پذیر است. با استفاده از این نرم افزار می توان بسامد و ترکیب اسامی را نیز مشخص نمود.