سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی نجف پور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

درچند سال گذشته غشاهای پلیمری درفناوری جدید توسعه، مهمیپیدا کرده اند. در صنعت گاز طبیعی اصل کاربرد غشاء، جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی است، غشاهایی که در این مورد استفاده می شوند، صلب یا پلیمر های شیشه اند (glassy) شرکت (Member MTR Technology & Research) در صنعت گاز، یک فرایند غشایی را توسعه و اقتصادیکرده است. فناوری این فرایند یک نوع غشاء خاص است که بخار کندانس از قبیل هیدروکربنهای C3+ آروماتیکها و بخار آب را عبور داده اند در حالی که غیر قابل کندانس از قبیل متان،اتان و نیتروژن را عبور نمیدهد.
اولین بار این فرایند در سال ۱۹۹۰ و ظرف دوازده سالگذشته بیش از ۵۰ سامانه در دنیا نصب شده است. اینغشا در حال حاضر برای جداسازی هیدروکربنهای ؟؟ از متان بکار گرفته می شود. سامانه های آزمایشی قادرندتا ظرفیت ۵ MMSCFD از گاز طبیعی کار کنند. بر اساس کارایی این واحدها، محاسبات طراحی برای چندین پروژه تجاری بزرگتر توسعه داده شده اند و موقعیتهای مقرون به صرفه این فناوری، معین شده اند. کاربرد های عمده این فناوری عبارت اند از: بازیافتNGL، تصفیه سر چاهی گاز طبیعی ، کنترل نقطه شبنم برای گاز طبیعی، فرایندهای گاز همراه محصولات نفتی، تصفیه سوخت گازی برای موتورهای توربینهای گازی.