سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آینور ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

از مهمترین مسائلی که در بهره برداری از آبهای زیرزمینی و جوددارد، امکان دسترسی به محل آبهای زیرزمینی ،اکتشاف آنها وبررسی مسائل مربوط به آنها است و یکی از راههای دستیابی به این هدف ، بکارگیری روشهای ژئوفیزیکی است . روش ژئوالکتریک یکی از روشهای ژئوفیزیکی است که کاربرد فراوانی در آبهای زیرزمینی دارد.دراین مقال ه، چ ندی از این کاربردها که عبارتند ازشناسایی مرزآب شیرین وشور ،بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی ،شناسایی سطح ایستابی آب زیرزمینی و ویژگیهای مربوط به آن(تخلخل و …) و.. تشریح شده است