سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید علی قرشی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

در افکار عمومی بیوتکنولوژی دام و آبزیان ممکن است به معنی دستکاری ماهیت طبیعی حیواناتی باشد که به طور مستقیم برای سودمندی انشان به کار می رود. از این نظر، بیوتکنولوژی پدیده ای جدید نیست زیرا انسان از قرنها پیش به کار انتخاب نژادی حیوانات اهلی مشغول بوده است. به طور مثال از ۵۰ سال قبل تا کنون تولید شیر گاوهای شیری بر اثر روشهای اصلاح نژادی ۱۲۴% افزایش یافته که عمدتاً بر اثر انتخاب فنوتیپی گاوها بوده است. آنچه که جدید به نظر می رسد نوع نگرش به این علم و یا روشهایی است که امروزه در بیوتکنولوژی استفاده می شود. پیشرفتهای اخیر در زمینه بیوتکنولوژی ما را قادر به تولید حیوانات ترانس ژنیک و تولید سلولهای بنیادی کرده است. لذا تحقیقات امروز، ما را به درمان سرطان، بیماریهای ژنتکی و عفونی امیدوار نموده. در چندسال گذشته، روشهای تشخیص مولکولی زیادی برای تشخیص اجرام عفونی در دامپزشکی ارائه گردیده با این حال استفاده آنها در آزمایشگاه های تشخیص دامپزشکی محدود بوده است. اثبات صحت آزمایش و استاندارد کردن این روشهای تشخیصی موجب خواهد شد تا استفاده کردن از این روشهای مهم تشخیصی در این آزمایشگاه ها تسهیل و قابل اجرا شود.