سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین کاظمیان – دانشیار شیمی تجزیه ( محیط زیست)آزمایشگاههای تحقیقاتی جابر بن حیان- تهر

چکیده:

ویژگیهای منحصر بفرد ساختار کریستالین و مقاوم زئولیتهای سنتزی و طبیعی یعنی سه خاصیت مهم جذب، تبادل یون و کاتالیست ، سبب شده است که محققین در سراسر دنیا، روشهای بسیار موثر و ویژه ای را با استفاده از زئولیتها و برای کنترل و حذف آلاینده های زیست محیطی پیشنهاد دهند. امروزه بسیاری از این روشها در مقیاس صنعتی در حال استفاده است. در این مقاله، نویسنده سعی میکند با تکیه بر نزدیک به دو دهه تجارب علمی و تحقیقاتی خود در زمینه کاربردهای زیست محیطی زئولیتها، با بررسی و مرور کارهای تحقیقاتی انجام شده توسط محققین کشور در دو دهه اخیر در ارتباط با استفاده از هر سه ویژگی جذب، تبادل یون و کاتالیستی زئولیتهای طبیعی و سنتزی و نیز مقایسه آن با وضع موجود در دنیا ، به ارزیابی جایگاه تحقیقاتی کشور در این زمینه پرداخته و چشم انداز آینده علوم زئولیت و نقش آن در کمک به توسعه پایدار کشور را بررسی نماید.