سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد فتحیان دستگردی – کارشناس ارشد عمران،تهران
فاطمه مداح – کارشناس مترجمی، تهران

چکیده:

امروزه از تکنولوژی ITS در جهان استفاد ه های زیادی م ی شود. یکی از موارد استفاده که مورد تایید هم م ی باشد، روش تکنولوژی ITS برای کنترل برف و یخبندان در را هها است. این رو ش هم اکنون در ایالات متحده و سایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله کاربردهای بالقوةITSبرای راهداری زمستانی شرح داده می شود و جهت آشنایی بیشتر با این تکنولوژی چند مطالعه موردی نیز بیانخواهد شد؛ همچنین برخی مشکلات و موانع اجرایی، فنی و سازمانی، در ارتباط با کارگیری تکنولوژی های پیشرفته برداشتن برف و یخ از سطح جاد هها، مورد بحث قرار گرفته است . انتظار می رود توجه به این چنین مسائلی به سازمان ها، محققان و ارائه کنندگان سیستم ها در فهم و مورد توجه قرار دادن نیازهای کنونی و آتی و عملکر دهای راهداری زمستانی موثر واقع شود.