سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر منهاج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق
عارف درودی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق

چکیده:

در این مقاله از یک کنترل کننده شبکه عصبی برای کنترل بار فرکانس یک سیستم تک ناحیه استفاده می شود . کنترل کننده شبکه عصبی، با تغییر مقدار بخار ورودی به توربین، فرکانس سیستم را به مقدار نامی خود بازمی گرداند . ورودیهای کنترل کننده شبکه عصبی شامل یکی از متغیرهای حالت سیستم ( تغییرات فرکانس ) ، خطا و تغییرات خطای فرکانس و دامنه تغییرات بار می باشد . همچنین از یک مدل مرجع برای مشخص کردن مسیر مطلوب تضییرات فرکانس در طی حالت گذرا استفاده خواهد شد . روش آموزش شبکه عصبی مبتنی بر متد پس انتشار خطا و به طریق batching خواهد بود . جهت نشان دادن توانایی کنترل کننده شبکه عصبی، شبیه سازی کامپیوتری بر روی یک سیستم تک ناحیه نمونه انجام گرفته و نتایج نشان می دهد که کنترلر فوق پاسخ دینامیکی مناسب تری نسبت به کنترل کننده های کلاسیک ارائه می دهد .