سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر مزینی – استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران
علی معظمی گودرزی – استادیار دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

در این مقاله نقش فناوری اطلاعات (IT) در واحدهای تحقیق و توسعه را از جنبه های مختلف در چرخه های اجرایی یک بنگاه بررسی نموده ایم و نشان می دهیم که تاثیر این فناوری باعث افزایش توان رقابتی و عرضهارزش بیشتر به مشتریان می شود. ما به اطلاعات به عنوان جزیی از یک محصول نگریسته و کلیه مستندات، اسناد کاغذی و طرح و نقشه ها را بهصورت اطلاعات دیجیتال منظور می کنیم که در این ساختار هر شخص که به دیدگاه بخصوصی از محصول نیاز دارد آن را از اطلاعات پایه استخراج نموده و نتیجه عملیات خود را به اطلاعات محصول اضافه می نماید. به این تعریف IT در تمامی مراحل تولید محصول نقش پیدا میکند. در فرایندهای شناسایی ملزومات، نیاز مشتریان، فرایندهای طراحی و مهندسی ، تصمیم سازی در تولید، مدیریت ساخت، مدلسازی فرایندها، مهندسی مجدد و حتی در زمینه هایی چون مدیریت بودجه و اعتبارات، استفاده از بهینه از فضا، کاهش هزینه های نگهداری و گسترش حوزه های عملیاتی نیز کاربردهای IT ملموس و موصر می باشد.