سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی محمدطاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه علم و صنعت کارشناس سخت افزار

چکیده:

کلیه نظامهای آموزشی، از جمله سیستم های آموزش هوشمند (ILS) نیازمند ارزیابی های مناسب از کیفیت و کمیت آموزشی فراگیران هستند این موضوع در نظام آموزش الکترونیکی یک شهر الکترونیکی اهمیت ویژه خواهد یافت این مقاله پس از بررسی ارزیابی معمول در سیستمهای آموزش هوشمند کنونی، بخشی از تکنیکهای فازی مورد استفاده در ILS ها را برای ارزیابی فراگیران بررسی میکند. در نهایت با بررسی نتایج حاصل از ارزیابی فراگیران یک کلاس نمونه، به بررسی نتایج حاصل می پردازد.