سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد صابریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اصغر آل شیخ – استادیار گروه مهندسی GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اسماعیل عدیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله بررسی کاربردهای مختلف سیستم های اطلاعات جغرافیایی در سازمان توانیر می باشد و برای دو نمونه از این کاربرد ها که شامل کاربرد آن در بخش حوادث سازمان توانیر و همچنین کاربرد آن در بخش یافتن مکانهای مناسب برای ساخت تاسیسات جدید است نمونه عملی آورده شده است. انواع آنالیزها و تجزیه و تحلیل های مورد نیاز صنعت برق و همچنین مراحل انجام یک پروژه GIS در این مقاله ذکر گردیده است.