سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر آل شیخ – استادیار گروه نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید عالیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از کاربردهای بسیار مهم GIS در موارد نظامی و دفاعی می باشد و دپارتمان های وزارت دفاع کشورها از بزرگترین توسعه دهدگان GIS می باشند. از مسائل دفاعی که در جهان و کشور ما (به علت ۸ سال جنگ تحمیلی) بسیار حائز اهمیت می باشد، پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره می باشد. با توجه به اراضی وسیعی از کشور که آلوه به مواد منفره می باشند و بلااستفاده شدن آنها، برنامه ریزی دقیقی برای احیای دوباره این اراضی مورد نیازمی باشد. هزینه های سنگین یک پروژه پاکسازی و سر و کار داشتن آن با جان انسانها، داشتن یک مدیریت قوی برای انجان بهینه عملیات پاکسازی را سبب می شود. GIS به عنوان یک سیستم حامی تصمیم گیری و قدرتمند ازجهت آنالیزهای مختلف می تواند به عنوان یک حاملی عملیات پاکسازی نقش ایفا کند. امروزه با توجه به اهمیت و قدرت GIS کلیه کشورهایی که با این مشکل سر و کار دارند از این سیستم در طی یک پروژه پاکسازی استفاده می کنند. امروزه با توجه به اهمیت و قدرت GIS، کلیه کشورهایی که با این مشکل سر و کار دارند از این سیستم در طی یک پروژه پاکسازی استفاده می کنند. در کشور ما نیز زمینه های کار وتحقیق درحال فراهم شدن است که مقاله حاضر به ضرورت استفاده از GIS در پروژه های پاکسازی، ارائه نمونه های عملی آن در ایران و نهایتا توصیه هایی برای کار آینده می پردازد.