سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
امیر اسلامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

از آنجائیکه استفاده بسیاری از آبهای نامتعارف سطحی (شور یا فاضلابها ) بدلیل کیفیت پایین آنها در کشاورزی وکشتهای آبی محدودیتهایی به همراه دارد ، لیکن بدلیل کاهش کمیت و کیفیت منابع آبی استفاد ه صحیح از این آبها اجتناب ناپذیر می باشد . در همین ارتباط می توان بدون استفاده از مواد شیمیایی گران قیمت ، کیفیت آب را با روشهای جدید فناوری نانو بهبود بخشید . بطوریکه بطور مثال جهت حذف میکروارگانیزمهای بسیار ریز در فاضلابها از کلر بعنوان ماده ضدعفونی استف اده می شود که در این حالت ترکیبات آلی بسیاری در آب بوجود خواهندآمد که حاصل واکنش کلر با آلاینده های شیمیایی می باشد و از نظر زیست شناسی تجزیه ناپذیر و سمی می باشند و نمی توان آنها را از آب حذف نمود و وقتی به محیط زیست منتقل شوند مشکلات بسیاری را هم برای مح صول و همبرای محیط ایجاد می کنند .با استفاده از فرایند جدید تصفیه نانو کاتالیزوری خورشیدیکه جایگزین روشهای قبلی در تصفیه آبهای سطحی می گردد می توان با آلودگیهایی مانند وبا که منشاء موجودات ریز و ترکیبات آلی دارند مقابله نمود و آبهای سطحی مشکوک را به یک من بع آب مناسب آبیاری کشاورزی یا آبزی پروری تبدیل کرد .مکانیزم تصفیه آب در این روش بدین صورت است که بطور طبیعی میکروارگانیزمها ترکیبات شیمیایی بزرگ را متابولیز نموده و خود تکثیر می شوند بنابراین با استفاده از نوعی انرژی (اشعهUV خورشید بهمراه کاتالیزورهای نور ی انرژی لازم جهت تجزیه این میکرو ارگانیزمها تامین می شود . بطوریکه انرژی تولید شده از واکنش سلولهای کاتالیزوری نوری آبزیان و کشاورزان تحویل دهد . از آنجائیکه کاتالیزورهای نوری خورشیدی موارد کاربرد متنوع دیگری نیز دارند و از آنها درتولید انرژی خورشیدی ارزان قیمت می توان استفاده نمود،فرایند تصفیه آب بسیار مقرون به صرفه خواهد بود می تواند موجودات زنده ریز را کشته و ترکیبات را تجزیه کند و در نتیجه آبی قابل استفاده وتمیز به محیط زیست دهد.