سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرداد شمس الدینی بافتی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, شعبه کرمان
مهدی وصفی مرندی – عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سید علی پور بخش – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, حصارک
رضا ممیز – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, حصارک

چکیده:

تکنیک های ایمونوهیستوشیمیایی از جمله آزمایش ایمونوپراکسیداز جزء تکنیک های تشخیصی سریع و دقیق بیماریها بوده که در برخی آزمایشگاه های تشخیصی کاربرد دارد. اخیرا این آزمایش در تشخیص بیماریهای طیور کاربرد فراوانی پیدا کرده است.در این تحقیق از تکنیک ایمونوپراکسیداز جهت تشخیص حضور ویروس برونشیت عفونی طیور که یک بیماری ویروسی شایع صنعت مرغداری کشور است، استفاده شده است.در ابتدا جهت استاندارد کردن آزمایش ایمونوپراکسیداز، از تلقیح ویروس برونشیت عفونی به تخم مرغ جنین دار SPF استفاده گردید. نمونه برداری جهت تهیه مقاطع از پرده کوریوآلانتوئیک انجام شد. آزمایش ایمونوپراکسیداز غیرمستقیم (IIP) با استفاده از آنتی سرم اختصاصی ضد برونشیت عفونی انجام گردید. بافتهای نای جوجه های تلقیح شده در تهیه مقاطع بافتی و جهت آزمایش RT-PCR برداشت گردید. با توجه به محاسبه حساسیت و ویژگی آزمایش IIP در مقایسه با آزمایش RT-PCR انجام آزمایش IIP جهت تشخیص حضور ویروس در بافت ها بویژه برای آزمایشگاههای که امکانات پیشرفته ای ندارند, توصیه می گردد.