سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن زیاری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی خبیری – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی بدری – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ا

چکیده:

آهک یک ماده ضد عریان عالی است و در شرایط استفاده از سنگدانه های اسیدی و همچنین در شرایط رطوبت، به خوبی در بهبود خواص مخلوطهای آسفالتی تاثیرگذار است. آهک هیدراته موجب افزایش مقاومت مخلوط آسفالتی گرم در برابر بارگذاری تکراری و جلوگیری از خستگی می شود که بخصوص در دماهای پایین حائز اهمیت است.واکشن بین آهک و مولکول های قطبی در قیر موجب اصلاح خصوصیات قیر می گردد. آهک هیدراته هم مصالح سنگدانه ای را اصلاح می کند و هم خواص قیر رابهبود می بخشد. در این تحقیق آزمایش کشش غیر مستقیم بر روی مخلوط های آسفالتی با مصالح سنگدانه ای سیلیسی اصلاح شده با آهک هیدراته انجام شده، به گونه ای که با درصدهای مختلف آهک که به صورت دوغاب آهک به سنگدانه ها مطابق با روش ۲۸۳ AASHTO-T اضافه شد و نمونه های آسفالتی ساخته شدند. تاثیر آهک بر مقدار مقاومت کششی آسفالت و مقاومت عریان شدگی در برابر تاثیر عوامل محیطی از قبیل گرما و سرما (ذوب و یخبندان) و رطوبت در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، میزان آهک هیدراته بهینه با استفاده از معیار حداقل نسبت MRR تعیین شده است.