سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا حقیقی – کارشناس مکانیک اداره بازرسی فنی شرکت پتروشیمی اراک

چکیده:

مبدل های حرارتی نوع پوسته و لوله همانند سایر تجهیزات بکار رفته در صنایع نفت و پتروشیمی پس از مدتی کارکرد دچار فرسودگی شده و انتظار می رود فرسودگی روی تمام سطوح در تماس
با هیدروکربن ها، مواد شیمیایی، انواع آب و بخار، اتفاق افتد . مکانیزم های متنوع خوردگی بخش مختلف و عمدتا هایً تیوب ها را تحت تاثیر قرار داده و بتدریج از عمر مفید مب دل می کاهند . در شرایط مختلف کارکرد مبدل ها، عوامل مخرب متعددی وجود دارند که برخی از آنها قابل پیش بینی و برخی نیز ممکن است پیش بینی نشده باشند . بعلاوه وجود عوامل مختلفی نظیر دما، تنش، ارتعاش و سرعت سیال می تواند در تشدید پدیده های زوال دستگاه، موثر باشند . ظهور عوامل فوق الذکر بهمراه انواع پدیده های خوردگی و عدم کنترل یا رفع آنها می تواند مانع روند تولید شده، هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری را ببار آورده و حتی ایمنی واحدهای تولیدی را تهدید نماید . با اعمال روش های بازرسی مناسب و بموقع، اطلاعات سودمندی در جهت ارزیابی شرایط فرآیندی و مکانیکی، نرخ واقعی خوردگی و عوامل خورنده بدست آمده و با اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز هرگونه توقف تولید ناخواسته، سطح تولید برنامه ریزی شده قابل تضمین خواهد بود .