سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرپرویز مهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس سام – استادیار بخش مهندسی معدن – دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرج رسولی جمنانی – مدیر امور فرآوری – مجتمع سنگ آهن گل گهر
فرشید زمانی – کارشناس ارشد تحقیقات- مجتمع سنگ آهن گل گهر، مرکزتحقیق و توسعه

چکیده:

یکی از مشکلات تجهیزات نرم ک نی و به خصوص مدارهای نرم کنی نوع خودشکن، ایجاد ذرات با ابعاد بحرانی و تجمع این ذرات در تجهیزات مذکور است . یکی از راه های مقابله با این مشکل، خارج سازی و خردایش جداگانه ذرات با ابعاد بحرانی است . در این مقاله ضمن معرفی این ذرات، فرآیند خارج سازی و امکان سنجی خردایش مجدد آنها در مدار نرم کنی نیمه خودشکن سنگ آهن گل گهر مورد بررسی قرار گرفت . در این میان نحوه اجرای آزمایش های خارج سازی باردرگردش از مدار فرآوری مذکور و نتایج حاصله بیان شده است. سپس خصوصیات فیزیکی و خردایشی بار در گردش مورد بررسی قرار گرفته، گزینه آسیای غلطکی با فشار بالا(HPGR) معرفی شده و نتایج آزمایش خردایش بار در گردش، در مقیاس نیمه صنعتی توسط اینابزار خردایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در ادامه با اطلاعات بدست آمده از این آزمایش، طراحی و بزرگ مقیاس کردنHPGR برای نرم کنی نهایی بار در گ ردش آسیای نیمه خودشکن به انجام رسیده است.