سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل قائمقامیان – کارشناس واحد اکتشاف واحد اکتشاف و ارزیابی ذخیره معاونت معادن شرکت ایتو

چکیده:

سلسله مطالعات اکتشافی چند مرحله ای انجام شده در منطقه کلیبر از سال ۱۳۷۲ آغاز گشت. این اکتشافات منجر به مشخص شدن ناحیه مناسبی از نفلین سینیت در منطقه گلدرق- کلیبر گردید.
در مطالعات اکتشافی اولین قدم اطمینان از صحت و دقت نتایج آزمایشگاهی است بدین جهت از آزمون های مختلف آماری جهت تعیین صحت و دقت آنالیزهای آزمایشگاهی استفاده شده است که در خلال آنها روش پیشنهادی که جهت تعیین دقت و صحت آزمایشگاهی بر پایه روش ها وراد و تامسون ابداع گشت ارائه گردیده است. پس از اطمینان از نتایج آزمایشگاهی مطالعات آماری جهت تشخیص نحوه پراکندگی ترکیبات حائز اهمیت نفلین، نحوه ارتباط آنها و روند تغییرات این ترکیبات در عمق، مطالعه گردیده است و بر پایه مطالعات آماری انجام شده طراحی معدن و ارزیابی ذخیره ماده معدنی انجام گردیده است.
در مقاله حاضر روند تبدیل اطلاعات زمین شناسی به اعداد و ارقام و استفاده از روش های آماری برای تدفیق اطلاعات، تعبیر و تفسیر و نتیجه گیری از آنها جهت تشخیص مناطق امیدبخش اکتشافی را در مراحل مختلف مطالعات ارائه داده است. امید است تا بدین وسیله بتوان نقش کوچکی در پیشرفت ایران اسلامی داشته باشیم.