سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون فقیه – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری، سنندج

چکیده:

عوامل متعددی در طراحی سیستم های ابی باید در نظر گرفته شوند، که ازمهمترین عوامل در انتهاب اندازه طرح می توان به هزینه و ایمنی اشاره نمود. به دلیل محدودیت سرمایه و امکانات استفاده بهینه و توزیع عادلانه سرمایه بین متقاضیان مطرح می گردد. یک نمونه ازکاهش هزینه های اجتماعی، تعیین اقتصادی ترین سیلاب طراحی سرریز سد و انجام طراحی بر اساس آن می باشد. به منظور ارائهاین مدل بهینه سازی، سیلاب طراحی سرریز سد پیشین احداث شده (بر روی رودخانه سرباز) در ایران مجددا تعیین شده است. در رو کار ابتدا رابطه بین ظرفیت و هزینه ساخت سرریز، و میزان خسارت، سیلاب در پایین دست برای شکست فرضی سد برآورد شده است ، سپس از طریق موازنه هزینه های افزایش ایمنی و منافع حاصل از آن یعنی کاهش خسارت، اقتصادی ترین سیلاب طراحی تعیین که مقدار آن برای این پروژه کمتر از سیلاب ده هزار ساله بدست آمد. نتیجه به دست آمدهدر این تحقیق خاکی از این است که انتخاب سیلاب طراحی سازه ها بر اساس نتایج حاصل از یک روش منطقی به نظرنمی رسد و باید جهت انتخاب نهایی سیلاب طرح، نتایج حاصل از چند روش را مورد بررسی قرار داد. مقایسه مستدل نتایج حاصل از کاربرد روش های مختلف می تواند توجیه بهتری برای مقداری که نهایتا برای سیلاب طراحی انتخاب می شود به دست دهد. بدین وسیله می توان ضمن تامین امینی از تحمیل هزینه های اضافه نیز جلوگیری نمود.