سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رقیه لطفی – گروه سیستمهای انرژی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
فرناز سنندجی – گروه سیستمهای انرژی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون برای توسعه سیستمهای تولید توان ضروری است که چنین سیستمهائی تا حد مطلوب بهینه گردند. برای تحلیل و بهینه سازی سیستمهای بزرگ انرژی روشهای زیادی ارایه شده است . درحالت کلی، روشهای انتگراسیون فرایند رامی توان به چهار دسته: روشهای بر پایه قوانین تجربی (قوانین سرانگشتی)، بر پایه اطلاعات ، روشهای ترمودینامیکی (همانند تحلیل پینچ و انالیز اگزرژی) و روشهای بهینه سازی (مانند برنامه ریزی ریاضی) تقسیمکرد. در این تحقیق دو روش انتگراسیون مورد مطالعه قرار گرفته اند که عبارتند از آنالیز اگزرژی و تکنولوژی پینچ. این دو روش به منظور طراحی و بهینه سازی سیستمهای تولید انرژی بکار گرفته می شوند. آنالیز اگزرژی از قوانین اول و دوم ترمودینامیک بهره می گیرد تا بتواند جریان اگزرژی را درسیستم محاسبه و نیز اجزاء غیر بهینه را مشخص کند. اما متاسفانه این روش راه حل عملی جهت جلوگیری از تلفات اگزرژی ارائه نمی دهد. از سوی دیگر تکنولوژی پینچیک روش کلی جهت طراحی فرایندها محسوب می شود که توانایی هدف گذاری بیشترین اصلاحات ممکن قبل از طراحی وش بیه سازی نهائی را دارا می باشد. اما نقطه ضعف این روش زمانی نمایان می گردد که از آن در سیستم های تولید نیرو استفاده شود. بنابراین روش جدیدی برای غلبه بر ضعفهای دو روش فوق توسعه یافته است که انالیز ترکیبی پینچ و اگزرژی نامیده می شود. این روش جدید می تواند برای بهینه سازی سیستمهائی چون نیروگاه بکار گرفته شود. در این تحقیق سیکل بخار نیروگاه حرارتی تبریز به عنوان یک مطالعه موردی، بررسی شده است و پس از شبیه سازی توسط نرم افزار Aspen Plus 10.2 روش ترکیبی پینچ و اگزرژی در مورد آن بکار رفته است و درنهایت فشار زیر کش توربینها به عنوان یک متغیر موثر جهت افزایش توان نیروگاه ها معرفی شده است.