سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیژن مستقل – رئیس واحد پژوهش و فناوری – مدیریت اکتشاف

چکیده:

در طی سه دهه گذشته آنالیز ریسک یک ابزار بسیار مهم برای صنعت نفت بوده است. روش های آنالیزریسک با راهبردهای متفاوتی به عن وان ابزاری سودمند جهت ارزیابی پروژه های تجارت اکتشاف و تولید و نیز تصمیم گیری های سرمایه بر – عملیاتی در بخش بالادستی مطرح اند. این تحلیل ها روش هایی برای عملکردهای بهینه اقتصادی در مهندسی حفاری ارائه و در حال حاضر . [ ضرورت آن مورد قبول مدیران این بخش میباشداین مقاله بازنگری روی این ابزار در عملیات حفاری و ارتقاء سطح عملکرد حفاریEDP) و نیز توصیفی است از کاربرد و توسعه این روش در آنالیز ریسک عملیات مانده یابی و رفع انسداد چاهFishing) بر اساس آنالیز تصمیم گیری عملیات چاه های حفاری ، آنالیز ریسک می تواند بالاترین درجه احتمال در برخورد با بهترین نتایج اقتصادی را رهنمون باشد