سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید کمال طبائیان – استادیار، دکترای مدیریت فناوری، هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسنعلی اصغری – دانشجوی دکترا، آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مهدی قلیزاده زاوشتی – دانشجوی دکترا، آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:

زمانی که جهان برای رقابت و تجارت بین المللی بازتر می شود، آینده پژوهی بیش از پیش اهمیت می یابد. هدایت جهت فرایندهای پژوهش، تامین مالی و اولویت دهی منابع و تبادل یا خلق چشم اندازها، دلایل آشکاری برای انجام فعالیت های آینده پژوهی هستند. شوراهای نوآوری و پژوهش، اغلب منابع مالی را به حوزه فناوری های نوین و نوظهور انتقال می دهند و از این طریق، آن ها به تغییر و توسعه مسیرهای جدید در موسسات پژوهشی، و در کل جامعه پژوهشی کمک می کنند. از این رو شوراهای ملی نوآوری و پژوهش مشتری مهم بالقوه ای برای پروژه ها و برنامه های آینده پژوهی هستند. بنابراین آینده پژوهی می تواند نقش مهمی در راهبردها و پیشرفت های گسترده فناوری های نوین داشته باشد. این مقاله، تحلیلی بر نحوه استفاده از آینده نگاری در انتخاب فناوری های نوین توسط شوراهای ملی نوآوری و پژوهش کشورهای اروپای شمالی است که مروری بر آینده نگاری و رویکردهای راهبردی مشابه به کار رفته در این کشورها است و دلایل خاص برای استفاده از آینده نگاری توسط شوراهای پژوهش را تشریح می کند. همچنین نهادها و کنشگران درگیر در فرایند آینده نگاری مشخص می شوند و به موضوعات مورد توجه این فرایندها نیز پرداخته می شود.