سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرتضی کوشا – عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
محمود رفیعی – عضو هیأت علمی و معاون طرح و برنامه مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

برای تشکیل یک تیم پروژه مؤثر مدل هایی همچون مدل نقش ببلین، چرخة مدیریت تیمی مارگریسون و مک کین و سیستم DISC ارائه گردیده است . ولی این مدل ها ویژگی های پروژه را در تشکیل تیم لحاظ نمی کنند . هر پروژه ای خصو صیات منحصر به فردی دارد و برای اینکه بتوان آن را با موفقیت شروع ، اجرا و به پایان رسا ند بایستی پروژه و تیم پروژه در طول عمر آن هماهنگ و هم سو باشند . در این مقاله مدل همسویی پروژه و تیم با استفاده از ابزار اشراف مغزی ندهرمن (HBDI) تشریح می گردد . این مدل ویژگی های پروژه را در تشکیل تیم لحاظ و تا پایان پروژه با آن هماهنگ باقی می ماند . ابزار اشراف مغزی ندهرمن برای سنجش تفکر افراد استفاده می شود . هرچند ابزارهای دیگری از جمله شاخص مایرزبریگز و فهرست روش های آموختن LSI نیز برای سنجش شیوه ی تفکر افراد استفاده می شود ولی ابزار اشراف مغزی ندهرمن دارای مزایایی نسبت به دو روش دیگر است و می تواند برای تشکیل یک تیم اثر بخش پروژه مفید واقع گردد . این ابزار علاوه بر توصیف هر عضو تیم می تواند برای توصیف پروژه و توصیف کل تیم نیز مورد استفاده قرار گیرد . با استفاده از این ویژگی، نمودار پروژه ( و یا نمودار های مراحل پروژه ) ،نمودار هر
عضو تیم، نمودار کل تیم ترسیم می گردد . و با بررسی اختلافات بین نمودار پروژه و نمودار کل تیم، شکاف بین این دو نمودار مشخص میشود . با کاربرد راهبردهای توسعه، آرایش و آرایش مجدد، تیم واقعی به سمت تیم ایده آل همگرا می گردد . نتیجه تیمی است که در طول عمر پروژه با آن هماهنگ و موجب موفقیت آن خواهد بود .