سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – گروه بهداشت حرفه ای دانشکده دانشگاه علوم پزشکی اهواز
ایرج علیمحمدی – دانشجوی ph.D بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود غانم – کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای واحد طب صنعتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

بمنظور کاهش صدا و ایجاد شرایط آکوستیک مناسب شنیداری اپراتورهای بهره برداری و تعمیرکاران، تعداد ۵۴ ایستگاه اندازه گیری بر روی نقشه های صوتی به روش ایستگاه بندی مشخص گردید. متوسط تراز فشارصوتی در شرایط توربین ۱ روشن (Dba91/27)، ۲ روشن (Dba90/27) و ۱و۲ همزمان روشن (dBA94/08)قرائت گردید.
از میان مواد جاذب صوتی با توجه به شرایب جذبشان در بسامدهای مرکزی، ماده پشم شیشه به ضخامت یک اینچ و با در نظر گرفتن شرایط جوی منطقه، توجیه اقتصادی و در دسترس بودن مواد مذکور انتخاب گردید. سپس با استفاده از ویژگی ثابت اتاق در قبل و بعد از کاربرد پشم شیشه بر روی سطوح داخلی دیوارهای توربین خانه، میزان تراز فشار صوتی معادل Dba18/44 کاهش می یابد. طراحی اثرات توام کاربرد پشم شیشه و استفاده از دیواره جدا کننده نیمه بازآوا از جنس آجر به ارتقاع ۲/۵ متر و ضخامت cm25 با روکش سیمانی جهت مسائل ایمنی و حفاظت تعمیرکاران مورد توجه قرار گرفت. با استفاده از عدد فرنل (Fresnel Number) مکان دیواره بین دو دستگاه توربین ۱و۲ مشخص گردید بطوریکه فاصله توربین تا نقطه دریافت معادل m4/25 در نظر گرفته شد که پس از انجام محاسبات لازم، تراز صورتی کاهش یافته معادل dBA30/38 محاسبه شد. مشخصات آکوستیکی پشم شیشه و دیواره نیمه باز آوا در نقشه های اجرایی ارائه می گردد.