سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یونس حق‌روان – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی
رامین زادغفاری – پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی
محمدرضا باغچه‌وان – پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

در این مقاله نقش ازن در تصفیه و ضدعفونی فاضلاب خانگی و صنعتی بصورت تئوری و تجربی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشانگر آنست که ازن، بو، مزه، تمامی میکروارگانیس مها (میکروب، باکتری و ویروس)، یونهای فلزی (کلسیم، منگنز و آهن) و ترکیبات آلی (بجز پارافی نها) را از بین م یبرد. همچنین نقش مؤثری در کاهشBOD و CODداشته و در اکثر موارد نیز ازن نقش عمد های در رن گبری فاضلابها ایفا م یکند.