سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن فیضی – شرکت بی نالمللی و مهندسی پارسا مشاور تهران

چکیده:

این مسأله در مورد کارکنان شرکت ها و سازما نها وجه دیگری هم پیدا میکند: این که از یک سو، کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز در مورد منابع انسانی خود که از اصل یترین سرمایه های سازمان به شمار میروند، ارزیابی هایی انجام و بر مبنای آن برنامه ریزی نماید. در همین راستا، به منظور شناسایی مدیرانی که قابلیت ارتقاء دارند یا مستحق افزایش دستمزد و مزایای جانبی هستند، شناخت نقاط قوت و ضعف ایشان و برنامه ریزی برای جبران ضعف ها از راه های مختلف، امکان بازنگری مشاغل و پستهای سازمانی و همچنین تخصیص پروژه ها به مدیران پروژه با توجه به شرایط پروژه (زمینه کاری، اندازه، تخص صهای کلیدی و …) در مقابل توانایی های مدیران، انجام ارزیابی عملکرد افراد ضرورت پیدا می کند. مدیران ارشد نیز با استفاده از نتایج این ارزیابی ها به انجام اقدام های مدیریتی قید شده در بالا می پردازند. در این مقاله سعی گردیده تا یکی از رو شهای ارزیابی عملکرد که تحت عنوان "سامانه ارزیابی عملکرد مدیران طرح ها/پروژ هها بر اساس استاندارد P MBOK مطرح شده، معرفی گردد. به این منظور، در خصوص نحوه تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد توضیحاتی ارائه می گردد و پس از آن شیوه امتیازدهی و اولویت بندی شاخص ها توضیح داده میشود. در پایان نیز در خصوص مزایای این سامانه نسبت به طرح ارزشیابی دولت مواردی مطرح میگردد. در هر مرحله نیز درصورت نیاز نمونه ای از کاربر گهای طراحی شده درج میشود.