سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان درودی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مسعود رهگذر – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند دانشگاه فنی دانشگاه تهران
فرهاد ارومچیان – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند دانشگاه فنی دانشگاه تهران
بهادررضا افقی – مرکز تحقیقاتمخابرات ایران

چکیده:

سامانه های جوابگوی پرسش سعی دارند که تا جوابهای دقیقی برای سوالهایی که به زبان طبیعی پرسیده می شوند پیدا کننده دراین مقالهسامانه ی جوابگوی پرسشی برمبنای تئوری استدلال مقبولا نسانی تشریح می گردد ایده اصلی دراین تحقیق بهره گیری ازمنطق استدلال مقبول در موتور استنباطی این سامانه برای پیدا کردن جوابهای قابل قبول است هنگامی که جوابهای صریح و دقیق در دسترس نباشد زیرمجموعه ای از استنباطهایتئوری استدلال مقبول انتخاب شده و الگوریتمی برای انجام استدلال زنجیره ای با این استنباط پایه پیشنهاد و پیاده سازی گردیده است.