سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهبود محبی – استادیار گروه علوم چوب و کاغذ ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دان

چکیده:

چوب از دیرباز در صنایع دریایی اعم از اسکله سازی و ساخت کشتی های نفش مهمی داشته است. علی رغم نقش مثبت و عالی آن در این صنایع، به واسطه داشتن معایب فنی مهمی چون عدم مقاومت در برابر موجودات دریایی و مقاومت های مکانیکی آن، مهندسین ومتخصصین دست اندرکار در این صنایع را با محدودیتهایی درگیر می نماید. اگرچه تلاش فراوانی صورت گرفته اند که ازچوبهای مقاومت یا از روشهای ویژه حفاظت چوبها استفاده شود، ولی بسیاری از این روشها چندان موثر واقع نشده اند و یا این که به دلیل استفاده از مواد سمی حفاظت کننده چوب، آسیب هایی جدی به محیط زیست دریایی یا سلامتی انسانها وارد می شود. از آن جایی که ویژگیهای این ماده را ساختار شیمیایی و تشریحی آن تعیین میکنند، با تغییر و اصلاح این ساختارها به شکلی که این معایب برطرف گردند، می توان به این هدف بزرگ نایل شد. به کمک اصلاح چوب می توان به مقاوم سازی چوب در برابر عوامل مخرب بیولوژیکی ، اصلاح ویژگیهای مکانیکی آن و تثبیت ابعادش دستیافت و امکان کاربرد برخی از گونه های صنعتی کشورما را در صنایع و سازه های دریایی میسر ساخت. بدین طریق می توان صنعت کاران دریایی را از واردکردن چوبهای مناطق گرمسیری که مستلزم خروج ارز و اتلاف زمان می باشد، خلاص بخشید. اصلاح چوب به روشهای متفاوتی مانند، اصلاح شیمیایی ، مکانیکی وحرارتی صورت میگیرد.