سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد عسگری – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
فرح ترکمنی آذر – استادیار

چکیده:

در تحقیقات ژنتیکی هزاران ژن را بر روی غشایی شیشه ای به نام ریز آرایه قرار می دهند. از این غشا تصاویری که با نام تصاویر DNA مشهور است، تهیه می شود. با تحلیل اطلاعات استخراج شده از این تصاویر عملکرد ژن ها مشخص می شود. در این مقاله، روش جدیدی برای تفکیک تصاویر DNA به بلوک های کوچکتر با استفاده از اعمال ریخت شناسی ارایه شده و کاربردی از تبدیل رادن در رفع چرخش هر بلوک نیز توزیح داده شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی با رویکردهای فعلی که به طور غیر اتوماتیک عمل می کنند، توانمندی این رویکرد در رفع اشکالات رایج موجود را به خوبی نشان داده است.