سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی غروری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
بابک فضلی مالیدره – کارشناس عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

روش های زیادی برای مدلهای تماسی بین سنگها یا سطح مشترک بین خاک و سازه فرض شده اند، تا اثر لغزش نسبی عمودی و مماسی لحاظ شود. یکی از این روشها استفاده از المان های interfaceبا ضخامت صفر می باشد. در این مقاله در ابتدا روابط مربوط به المانهای interface را بدست آورده، و سپس به بررسی تأثیر المانهای interfaceپرداخته و اثر آن را در افزایش یا کاهش جابجائی ، تنش برشی و نرمال دیوارآب بند و فشار آب منفذی اضافیمورد بررسی قرار می دهیم. در انتها نیز به نتیجه گیری مربوط به وجود یا عدم وجود المان interfaceمی پردازیم.