سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – دکتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد حسینی – کارشناس ارشد، اداره کل ساختمان آزاد راهها

چکیده:

معمولا مدلسازی روسازیهای انعطاف پذیر در سراسر دنیا با استفاده از روشهای مختلف و با استفاده از نرم افزارهای متفاوتی که انجام می شود لیکن یکی از نرم افزارهایی که اخیرا به صورت خیلی گسترده مورد استفاده قرار گرفته است نرم افزار المان محدود ABAQUS می باشد در این تحقیق سعی شده است مدل المان محدود سه بعدی از مصالح الاستیک خطی ساخته شود که برای مدلسازی شرایط مرزی آن روشهای متفاوتی به کار گرفته شده است. سپس مدل مذکور تحت بارگذاری قائم FWD قرار می گیرد و نیر حاصل از بارگذاری ملد، با خیز اندازه گیری شده صحرایی مقایسه می شود و نتیجه گیری می شود که بهترین روش مدلسازی شرایط مدرزی استفاده از المان نامحدود (Infinite Element) می باشد.