سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمید ظهیری – گروه مهندسی الکترونیک ومخابرات، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این تحقیق از الگوریتم ایمنی مصنوعی برای پایه ریزی یک روش جدید خوشه یابی بهره گیری شده است. مولفه های سلولهای دفاعی به شکل مختصات مراکز خوشه ها خود را با آنتی ژنها « قرابت » تعریف شده در یک روند تکاملی به وسیله عملگر جهش بهبود می بخشند. کمیت قرابت در سیستم ایمنی شبیه سازی شده به شکل عکس خطای کوانتیزه کردن تعریف شده است. روش ارائه شده برروی انواع مختلفی از داده های مصنوعی و داده های مشهور در پردازش الگو (با تنوع در ابعاد فضای ویژگی و تعداد نمونه ها) آزمایش شده است. نتایج به دست آمده ضمن موفقیت روش پیشنهادی در خوشه یابی مجموعه داده های مختلف، برتری نسبتا قابل توجهی را در عملکرد این روش نسبت به روشk-means وروش خوشه یابی ژنتیک نشان می دهند.