سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مهدی رضاعی –
مهدی علیزاده انتظاری –

چکیده:

امروزه بخش مهمی از جا به جایی کانتینر در ترمینال های کانتینری توسط سیستم های وسایل نقلیه هدایت خود کار AGVS آنجام میگیرد.روشن است که استراتژی های اتخاذ شده جهت اعزام این خودرو ها برای جا به جایی کانتینر بر روی زمان توقف کشتی در بندر و توان عملیاتی جرثقیل ها یاسکله و راندمان کل بندر تاثیر بسزایی دارد. در این مقاله طرح بکارگیری خورو ، الگوریتم جریان با حداقل هزینه mcf پیشنهاد میگردد که با عملکرد طرح بکارگیری کنونی خودروها در اکثر ترمینال ها مقایسه میگردد .نتایج شبیه سازی دو مدل ، بیانگر توان عملیاتی بالاتر و زمان توقف کشتی کمتر طرح جدید نسبت به طرح کنونی میباشد.