سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد شریفی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک- دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مش
فرهاد کلاهان – استادیار گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله مدل چند هدفه برنام هریزی قطعات و ابزارها برای سیستم های تولید اتومات، طراحی و حل شده است. درمدل ارائه شده، هدف تعیین بهینه توالی قطعات، تخصیص ابزار مناسب به پروسه های ماشینکاری، تعیین زمانبندی تعویض ابزارها و تعداد یدکی مورد نیاز از هر ابزار میباشد. مدل ارائه شده بگونه ای است که مقادیر این پارامترها بصورت همزمان و بمنظور کمینه کردن هزینه های تولید تعیین میشوند. نوآوری این تحقیق در استفاده از قابلیت اطمینان،بجای عمر مفید ابزار، و همچنین لحاظ نمودن زمانهای آماده سازی و پردازش در تخصیص ابزارها و قطعات است. با توجه به این که مدل ارائه شده در این پژوهش جزء مسائل پیچیده توالی و زمانبندی بشمار میرود، برای حل آن از الگوریتم جستجوگر ممنوعه استفاده شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده کارآیی این الگوریتم در حل چنین مسائلی است.