سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهه فلاح مهدی پور – University, Shahrekord, Iran
مجید خیاط خلقی –
امید بزرگ حداد –

چکیده:

از آنجایی که مهار و تأمین آب به وسیله اجرای طرحهای جدید توسعه منابع آب مستلزم صرف هزینه‌های کلان می‌باشد، مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب موجود بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. از جمله مواردیکه در جهت ذخیره و استفاده از منابع آب سطحی استفاده می‌گردد، مخزن سطحی می‌باشد. جهت بهره‌برداری بهینه از یک مخزن بایستی مقدار تابع و متغیرهای مورد نظر در جهت برآورده نمودن نیاز طرح شده، بهینه گردد. در حالت واقعی، بهره‌برداری و استفاده از مخزن تنها با یک هدف، اقتصادی به نظر نمی‌رسد. بنابراین اهداف متفاوتی جهت بهره‌برداری از مخزن تعریف می‌شوند که این اهداف می‌توانند همسو و یا ناهمسو باشند. روشهای بهینه‌سازی مسائل چند‌هدفه را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم نمود. روشهای کلاسیک که یکی از نقاط مجموعه جواب را به عنوان حالت بهینه ارائه می‌دهند و روشهای فراکاوشی که قادرند مجموعه جواب بهینه و یا مجموعه‌ای نزدیک به آن را استخراج نماید، که به وسیله آن تصمیم‌گیران با توجه به شرایط و قوانین حاکم، قادر به انتخاب یکی از حالات موجود در مجموعه جوابهای ارائه شده خواهند بود.
در این طرح سعی بر آن است که مجموعه‌ جواب بهینه بهره‌برداری دو منظوره (برقابی و تأمین نیاز پایین دست) از سیستم تک‌مخزنه (مخزن بازفت) با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی چندهدفه مجموعه ذرات (یکی از روشهای فراکاوشی) استخراج گردد. همچنین مجموعه‌های جواب از نظر فاصله با مجموعه جواب اصلی، توزیع نقاط غیرغالب و تعداد نقاط ارائه شده در هر مجموعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند