سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه ملکی – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی
مسعود لطیفی – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی
محمد امانی تهران – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده:

لایه های نانو، پتانسیل کاربردهای زیادی در پزشکی، فیتلراسیون ، پوشاک نظامی، منسوجات هوشمند بافت های بدن و … را دارند. شناخت خواص ساختمانی لایه های نانو تولید شده برای تعیین خواص مکانیکی ، فیزیکی و کنترل آنها بسیار مهم است. بنابراین اندازه گیری و ارزش گذاری کمی و کیفی آن ها می تواند میزان انطابق این خصوصیات را بامصرف نهایی تعیین نمایداز طرفی یک مقیاس مناسب برای ارزیابی لایه های نانو تولید شده در صنعت باشد در این مقاله خواص ساختمانی لایه های شبیه سازی نانو بررسی یم شود. این خواص شامل دانسیته لایه، توزیع قطر و آرایش یافتگی الیاف در لایه، تعیین تعداد و شکل تخلخل ها و یکنواحتی لایه است.