سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – استادیار گروه مکانیک(و گروه صنایع) دانشگاه فردوسی مشهد
امین محمودی – دانشجوی مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی سجاد مشهد

چکیده:

در این مقاله چگونگی پیاده سازی الگوریتم ژنتیک GA)و نحوه عملکرد این الگوریتم در بهینه سازی توابع ریاضی پیوسته مختلف بررسی شده است . الگوریتم ژنتیک معمولا برای بهینه سازی مسائل گسسته بهینه سازی کاربرد دارد . بنابراین در بهینه سازی توابع پیوسته،گسسته سازی متغییرها و نحوه تشکیل جمعیت با توجه به پیوسته بودن توابع از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرف دیگر چگونگی تنظیم پارامترهای بهینه سازی از عوامل مؤثر بر سرعت و دقت الگور یتم در بهینه سازی می باشد که در این تحقیق به این موارد نیز پرداخته شده است . بدین منظور دو نمونه از توابع ریاضی پیوسته ، که یکی از آنها دارای اکسترمم های متعدد و دیگری بشکل تقریبامحدب و تنها دارای یک اکسترمم است توسط این الگوریتم بهینه سازی شده اند . با استنا د به نتایج محاسباتی، تاثیر پارامترهای مهم الگوریتم از جمله اندازه جمعیت، نرخ جهش و اندازه گام در عملکرد الگوریتم بحث و بررسی شده است.