سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین جهانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
جلال صادقیان – دکترای آب، عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

با توجه به محدود بودن منابع آب سطحی و ظرفیت مخازن سدها، مدیریت علمی و ارائه ی سیاست بهره برداری بهینه از این مخازن، امری لازم و حیاتی در جهت برآورده کردن احتیاجات آبی منطقه ی نیاز م یباشد. مورد مطالعه ی این مقاله، سد کلان، واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ملایر و از جمله سدهای در حال ساخت استان همدان، با هدف تامین آب شرب و کشاورزی میباشد. با توجه به فراگیرشدن روز افزون رو شهای بهینه سازی مبتنی بر سیست مهای بیولوژیکی و تصادفی و البته کارایی بالای این روشها در حل این نوع مسائل پیچیده، از الگوریتم ژنتیک جهت ارائه ی سیاست بهینه ی بهره برداری از سد مورد مطالعه استفاده شده است. معیار تعیین سطح عملکرد الگوریتم بهینه ساز در شرایط مختلف مورد بررسی، کمینه کردن مجموع مربعات اختلافات خروجی مخزن و نیاز آبی پایین دست درهر دوره، بوده است. نتیجه ی بهینه سازی انجام گرفته، رسیدن به ضرایب بهینه ی برداشت از حجم مخزن در هر دوره و سیاست بهره برداری بهینه از مخزن این سد بوده است.