سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد شریف – گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی شهاب دانش
فاطمه احمدی – گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشگاه جامع پیام نور قم
محمدرضا احمدی – گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

این مقاله درمورد طراحی یک نرم افزار به منظور استفاده بهینه از فرآیند جوشکار ی اصطکاکی – اغتشاشی است که یکی از فرآیندهای نوین جوشکاری در حالت جامد است. این نرم افزار که با زبانc#و با استفاده از الگور یتم ژنتیک طراح ی شده، کاربر را قادرمیسازد با ورود مقادیراندازهگیری شده خواص آلیاژ ، و با ورود درصد میزان اهمیت خواص به سیستم، به مقادیر بهینهای از سرعت حرکت و سرعت چرخش که در میزان تغییرات خواص آلیاژ مؤثرند، دست یابد . این نرمافزار با در نظر گرفتن وزن برای هر یک از خواص، این امکان را ایجاد میکند که بتوان بعضی از خواص را نسبت به برخ ی دیگر در حصول نتیجه، برتری داد. با این نوآوری امکان استفاده گسترده از این متد در صنایع مختلف، که در آنها یک یا چند خاصیت، اهمیت بیشتری نسبت به خواص دیگر دارند، فراهم میگردد.