سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی منتظری – استادیار آزمایشگاه شبیه سازی و کنترل سیستمها دانشکده مکانیک، دانشگاه
امیر پورصمد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک آزمایشگاه شبیه سازی و کنترل سیستمها دان

چکیده:

در این مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه خودروهای هیبرید الکتریکی، به منظور تعیین اندازة بهینة موتور احتراقی، موتور الکتریکی و مجموعة باتری ارائه شده است . خودروهای هیبرید الکتریکی راه حلی مناسبی برای غلبه بر مشکلات موجود در خودروهای معمولی، مانند آلایندگی هوا و مصرف سوخت بالا، می باشند . در خودروهای هیبرید الکتریکی برای تأمین توان مورد نیاز خودرو از ترکیبی از یک موتور احتراقی و یک موتور الکتریکی استفاده می شود . طراحی مناسب یک خودروی هیبرید الکتریکی مستلزم تعیین بهینة اندازه های اجزای اصلی مکانیکی و الکتریکی آن می باشد . در این تحقیق هدف از بهینه سازی مینیمم کردن مصرف سوخت و آلایندگیها بوده و مشخصات عملکردی خودرو، مانند شیب پیمایی و شتاب گیری به صورت قید منظور شده اند . نتایج به دست آمده از شبیه سازی یک خودروی هیبرید موازی برای سه سیکل حرکتی مختلف نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک عملکرد مناسبی در کاهش مصرف سوخت و میزان آلایندگی دارد و در عین حال مشخصات عملکردی خودرو حفظ شده است . همچنین نتایج حاکی از آن است که سیکل حرکتی تأثیر قابل ملاحظه ای بر اندازه بهینه اجزاء خودرو ندارد