سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا پسندیده – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع
سیدتقی اخوان نیاکی – استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

مقاله ارائه شده مشتمل بر یک روش جدید برای حل مسائل آماری چند پاسخه از طریق شبیه سازی می باشد. روش ارائه شده سه جنبه مختلف تابع مطلوبیت، الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی را با یکدیگر تلفیق می کند. هر یک از این سه جنبه، یک مسئولیت خاص بر عهده دارند. مدل تابع مطلوبیت برای مدلسازی بخش چند پاسخه مسئله بکار می رود.
الگوریتم ژنتیک بخش بهینه سازی را انجام می دهد و با استفاده از شبیه سازی اطلاعات مورد نیاز فراهم می شود.