سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی منتظری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و
آنا وفادار – دانشجو کارشناسی ارشد، آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل سیستم ها ،
سهیل جعفری – دانشجو دکتری، آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل سیستم ها،دانشگاه

چکیده:

در این مقاله، کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه یابی عملکرد شیر کنترل الکتروهیدرولیک ارائه شده است. ابتدا مدل ریاضی حاکم بر واحد کنترل الکتروهیدرولیک و اجزا آن بدست آورده شده است. آنگاه این سیستم در جعبه ابزارSimHydraulics نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است. به منظور بهینه سازی عملکرد سیستم, پس از تعریف توابع هدف که شامل دبی نازل، فشار پمپ، اختلاف فشار دو سر شیر کنترل جریان و میزان پیچش پیچ تنظیم می باشند، با اجرای برنامه بهینه یابی الگوریتم ژنتیک، مقادیر بهینه متغیرها که شامل شکل هندسی و مساحت بهینه پورت و همچنین مقادیر بهینه برای ثوابت فیزیکی شیر کنترل جریان از قبیل پیش بار و ثابت فنر می باشد، بدست آورده شده است. در پایان، نتایج محاسبات بهینه یابی ارائه گردیده است. نتایج نشان دهنده بهبود عملکرد شیر کنترل در حضور پورت، پیش بار و سختی فنر بهینه شده می باشد.