سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد ماسوری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، دانشکده مهن
شهره فاطمی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
رامین بزرگمهری – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی ونفت،دانشگاه صنعتی شریف
محمد هاشمی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش برازش غیر خطی مورد توجه قرارگرفته است. با گذشت زمان طولانی از ابداع فرایند فیشر – تروپش (Fisher – Tropsh) ، این فرایند از اهمیت خاصی خصوصا در صنعت سبز، حمل ونقل، سوخت و نیز محصولات پتروشیمیایی برخوردار شده است.
در این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک پارامترهای سینتیک فرایند فیشر – تروپشن تعیین و بهینه سازی شده است. برای تعیین پارامترهای سینتیکی، بر اساس مطالعات صورت گرفته ابتدا یک معادله کلی که ازمدل (LHHW) Langmuir-Hinshelwood -Hougen- Watson تبعیت می کند در نظر گرفته شده است و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک پارامترهای مجهول بدست آمده اند.تابع هدف در نظر گرفته شده برای الگوریتم ژنتیک مجموع قدر مطلقهای خطاهای نسبی است و نتایح حاصل از مدل بدست امده از الگوریتم ژنتیک تطابق بسیار خوبی با داده های تجربی دارد و کمترین خطا را در میان مدل ها و پارامترهای ارائه شده در مقالات منتشر شده است.