سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اللهیار داغبندان – استادیار دانشگاه گیلان ، دانشکده فنی ، گروه مهندسی مکانیک
رامین رزاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان ، دانشکده فنی ، گر
نیلوفر نژنددوست عربانی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه گیلان ، دانشکده فنی ، گروه مهندسی مکانیک
شورا خانجانی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه گیلان ، دانشکده فنی ، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله یک مدل غیر خطی با بهره گیری از سیستم فازی مبتنی بر داده های عددی جهت مدلسازی مقدار مواد منعقد کننده مصرفی در تصفیه خانه بزرگ آب رشت ارائه شده است . همچنین از الگوریتم ژنتیک و تجزیه مقادیر منفرد برای تعیین بهینه پارامتر های سیستم فازی استفاده شده است . استفاده از الگوریتم ژنتیکی برای طراحی توابع عضویت ورودی و روش تجزیه مقادیر منفرد برای طراحی توابع عضویت خروجی عملکرد سیستم فازی را نسبت به طراحی سیستم فازی با روش انطباق مستقیم بهبود می بخشد همچنین در بررسی توانایی پیش بینی مدلهای ارائه شده ، داده های عددی را به دو مجموعه از داده های آموزشی و آزمایشی تقسیم نموده توسط داده های آموزشی مدل را ایجاد کرده و با داده های آزمایشی دقت پیش بینی مدلها سنجیده شده است .