سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید طباطباوکیلی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت
عباسعلی شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله عملکرد الگوریتم وفقی کالمن روی متعادل کننده تصمیم گیرنده با فیدبک (DFE) برای کانال مخابراتی HF بررسی وشبیه سازی می شود. لذا ابتدا کانال مخابراتی HF بر اساس مدل کانال پیشنهادی توسط گروه رادیوئی اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU-R) در باند پایه شبیه سازی می شود. (این شبیه ساز مشخصات کانال را به عنوان پارامترهای ورودی گرفته و کانال متناظر آن را شبیه سازی می کند). سیگنال ارسالی از کانال شبیه سازی شده سیگنال Qpsk باند پایه با نرخ ارسال ۲۴۰۰b/s می باشد که پس از عبور کانال با نویز سفید گوسی جمع شوند (AWAGN)ترکیب شده و وارد متعادل کننده میشود . با تنظیم وفقی ضرایب متعادل کننده با روش کالمن سیگنال اصلی را بازسازی می کنیم و با مقایسهباسیگنال ارسالی مقادیر احتمال خطا را در سیگنال به نویزهای مختلف در حالت های مختلف کانال HF بدست می آوریم. در این شبیه سازی طول فریم ها را ۲۴۰ سمبل اختیار کرده ایم که ۴۰ سمبل در ابتدای هر فریم را به عنوان دنباله اموزشی برایتنظیم اولیه ضرایب متعادل کننده استفاده می کنیم. نتایج شبیه سازی برای ۱۰۰ فریم ارسالی (۲۴۰۰۰ سمبل) بررسی شده است.