سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیمه نعمتیان منعمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیبه صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله ما مدلی تعمیم یافته برای مساله حمل و نقل ارائه کرده و در نهایت الگوریتم Column Generation ای را برای حل مسائل مکانیکی مرکزیت یافته ارائه می کنیم. نتایج عددی برتری چشمگیر الگوریتم ارائه شده را در مقایسه با بسته های نرم افزاری استاندارد نشان می دهد. الگوریتم ارائه شده همواره سریعتر از بسته های موجود عمل کرده و قادر به حل مسائل بزرگتری است.