سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اشرف حسن زاده رهن – کارشناس فنی شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

چکیده:

روش های حرارتی در فرآیند میکروب زدایی باعث تخریب دیواره سلولی طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها می شود از آنجا که فرآیندهای حرارتی غیر انتخابی عمل می کنند در نتیجه ارزش های تغذیه ای را نیز مورد هدف قرار می دهند و کیفیت محصول پایین می آید.به منظور حذف یا (به حداقل رساندن) عوامل کاهش دهنده کیفیت مواد غذایی که از فرآیندهای حرارتی ناشی می شوند استفاده از امواج الکترومغناطیسی در نگهداری مواد غذایی در حال گسترش است. در این مقاله با در نظر گرفتن مشکلات فرآوری روش های حرارتی با علم به دانش الکترومغناطیس شیوه جدید برای کاهش بار میکروبی طراحی گردید که استفاده از این امواج در کلاسNon Thermalبه گونهSelective قابلیت انجام گندزدایی مسیر باشد که ماحصل آن رسیدن به طیفی از امواج الکترومغناطیس در محدوده فرکانسی بار میکروبی می باشد